วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วัดใหม่ยายแป้น

"วัดใหม่ยายแป้น" ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนน - แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มมีถนนสายบางขุนนนท์  เป็นทางคมนาคมได้สะดวก อาคารเสนาสนะมีอุโบสถกว้าง 9 เมตร ยาว 23 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ศาลาการเปรียญกว้าง 11 เมตร ยาว 23.30 เมตร เป็นอาคารไม้ หอระฆังคอนกรีต

วัดใหม่ยายแป้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 ในรัชกาลที่ 3 สันนิษฐานตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า คุณยายแป้นเป็นผู้บริจาคที่ดินและสร้างวัด

หลักฐานซึ่งจารึกชื่อไว้ที่ระฆังใบเก่าแก่ของวัด สร้างไว้ พ.ศ. 2392 บนหลังคาอุโบสถหลังเก่ามีไก่ 2 ตัว เป็นสัญลักษณ์ว่าสร้างเสร็จในปีระกา พ.ศ. 2391 ดังนั้น เกี่ยวกับนามวัดแห่งนี้ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดใหม่ยายแป้น"

วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2392 
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร

บรรยากาศในบริเวณวัดใหม่ยายแป้น ถือว่ามีความสงบร่มรื่นพอสมควร กุฏิสงฆ์เป็นไม้ทรงไทย ตั้งไว้เป็นหมู่แถวอย่างมีระเบียบ มีความสะอาดตา

สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกภายในวัด มีอยู่หลายต้นด้วยกัน สร้างความร่มรื่นเย็นสบาย เป็นอันมาก

ด้วยสภาพภายในวัดใหม่ยายแป้น ด้านหน้าทางเข้าวัด อยู่เยื้องติดกับชุมชนบางขุน นนท์ มีร้านค้าแผงลอยตั้งเป็นจำนวนมาก อีกทั้งวัดเป็นทางผ่านเชื่อมต่อระหว่างชุมชน ทำ ให้วัดมีความคึกคักพอสมควร

ข้อมูลจาก Oknation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น